4 september 2017

PvdA-GroenLinks: samen sterker

We hebben er voor gekozen om voor de zittingsperiode 2018-2022 met GroenLinks 1 fractie te vormen in de raad van Doesburg. Dat betekent dat we met 1 lijst PvdA-GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen. De samenwerking biedt de mogelijkheid een sterker progressief sociaal en duurzaam geluid te laten horen en krachtiger invloed uit te oefenen. Met de samenwerking zouden we nu drie zetels in de Doesburgse raad van 15 zetels hebben. Dat is evenveel als de twee grootste partijen in Doesburg. De samenwerking PvdA-GroenLinks is dus meteen een factor van belang in de Doesburgse politiek. De ledenvergadering PvdA (het hoogste orgaan in de afdeling) heeft bijna unaniem akkoord gegeven. Bij GroenLinks overigens ook. We hebben in deze samenwerking al een paar zaken op een rij gezet waar we het over eens zijn:

Het lijsttrekkersduo bestaat uit Peter Bollen (PvdA) en Kees van Immerzeel (GroenLinks)
De partijen komen om en om op de gezamenlijke lijst, te beginnen met Peter Bollen en Kees van Immerzeel

Er komt een gezamenlijk verkiezingsprogramma

We denken door de samenwerking niet alleen met zetels een betere machtsfactor te zijn, maar vooral ook een inhoudelijk sterke fractie te kunnen vormen. Een grotere fractie kan meer tijd besteden aan alle onderwerpen en we kunnen onze beste mensen inzetten voor een sterk en krachtig verhaal in de raad.

De samenwerking loopt erg goed. Dat komt doordat er voldoende vertrouwen tussen de betrokken personen bestaat. De verschillen die er tussen de twee partijen bestaan, spelen minder in de Doesburgse lokale politiek en we zijn er allen van overtuigd dat we die verschillen goed kunnen overbruggen. Dat begint namelijk met wederzijdse vertrouwen en dat is er in ruim voldoende mate aanwezig.

In samenspraak hebben we al de volgende tekst samengesteld die dienst kan doen in de verkiezingsperiode totdat het verkiezingsprogramma is vastgesteld.

PvdA-GroenLinks: samen sterker!

In Doesburg trekken de PvdA en GroenLinks de komende raadsperiode samen op. Samen kunnen we zorgen voor een sterker progressief geluid op links. Alleen zo kunnen we echt het verschil maken! Zijn er dan geen verschillen tussen de PvdA en GroenLinks? Zeker wel. GroenLinks heeft meer focus op duurzaamheid, groen en natuur. Voor de PvdA is dat zorg en werk. Maar zowel GroenLinks als de PvdA gaan voor een verbonden maatschappij waarin het voor iedereen goed leven is en de mens centraal staat in het gemeentelijke beleid van Doesburg! Dat is nodig, want het gaat in Doesburg te vaak over beleid en financiën, en veel minder over mensen zelf. Dat willen we veranderen. De mens moet nu en in de toekomst centraal staan. PvdA en GroenLinks Doesburg willen een nieuw alternatief zijn, voor wie een krachtige linkse stem wil laten horen en mensen weer centraal wil laten staan!

Een verbonden maatschappij en goed leven
In een verbonden maatschappij is het niet ‘ieder voor zich’ maar ‘samen voor elkaar’. Een goed leven heb je niet alleen; een goed leven heb je samen. Bij een goed leven hoort dan ook eerlijk delen van wat belangrijk is, zodat iedereen zich naar vermogen kan ontplooien. We geloven dat de mens veel uitdagingen aan kan als de basis veilig is . Dat betekent een humaan beleid in het sociaal domein. Daarnaast hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Ook in Doesburg willen we ons steentje bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving. Goed leven betekent voor ons ook: een gezonde groene woonomgeving waarin natuurwaarden zijn geborgd.

De drie kernpunten waarvoor we ons hard maken zijn:

1. Zorggeld blijft voor de zorg!
2. Tandje erbij als het gaat om verduurzaming!
3. Werk voor iedereen!