Standpunten

Zoeken

Goede sociale zorg in onze Doesburgse samenleving

De PvdA Doesburg vindt het belangrijk om, in tijden van bezuinigingen, mensen te beschermen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen in een kwetsbare positie mogen niet ongerust gemaakt worden en moeten er op kunnen rekenen dat zij niet het kind van de rekening worden. Met de PvdA Doesburg in het college van Burgemeester

Lees verder

Investeren in duurzaamheid!

De PvdA vindt dat we ons maximaal moeten inzetten voor een duurzame en groene samenleving. Aan onze idealen zijn wij verplicht om de natuur niet te offeren voor korte termijngewin. Dat is voor de PvdA een heldere prioriteit. De PvdA wil in samenwerking met de Provincie de bestaande subsidieregeling voor het isoleren van huizen ook

Lees verder

Versterken van de Doesburgse economie!

De economische situatie en de vooruitzichten zijn niet gunstig. Dat is geen reden om de deken over het hoofd te trekken en te wachten tot het ergste voorbij is. Juist nu wordt het verschil gemaakt wie, als de economie weer aantrekt, tot bloei komt, en wie blijft aansukkelen. Alle economen zijn het er over eens:

Lees verder

We hebben nog meer goede plannen

• Realiseren Ravelijn 2 (wonen voor ouderen) en stimuleren van dit soort initiatieven • Buurtacademie moet blijven! Dit is een voorziening die we in de toekomst erg hard nodig hebben voor een goed zorgbeleid en voor sociale activering • Verplaatsen van de werf naar Den Helder! waar hij ook een regiofunctie kan hebben. • Jongerencentrum

Lees verder