30 augustus 2013

PvdA Doesburg ondervraagt winkeliers

De leegstand in de binnenstad is de laatste tijd onderwerp van gesprek. Iedereen heeft er een menig over en de ideeën vliegen over de tafel. Wij PvdA Doesburg willen graag weten hoe de winkeliers zelf over bepaalde vraagstukken denkt. Dit zijn ten slotte de betrokkenen en deskundigen waar het om gaat. Gelukkig heeft Doesburg nu een economisch beleidsplan. We moeten allen zo snel mogelijk aan de slag om het tij te keren. Koopavond op 30 augustus gaat PvdA Doesburg de winkeliers bezoeken met een enquête. Met deze inbreng gaan wij in het college en de gemeenteraad aan de slag. Dan zullen wij bij vraagstukken en voorstellen de mening van de winkeliers meenemen. De PvdA gaat zich 100% inzetten voor een vitale binnenstad.

enquete winkeliers