14 februari 2014

Eerbetoon Joop Alofs

Vandaag hebben wij een laatste groet gebracht aan Joop Alofs. Het was een eer als PvdA op verzoek van Joop zelf te spreken tijdens zijn uitvaart. Wim Derksen vertelde over Joop die al van het eerste uur lid was en de PvdA altijd trouw is gebleven. Hiervoor ontving hij de “Dreespenning”. Dit zijn de mensen die vroeger de strijdliederen zongen omdat er veel was om voor te strijden, deze mensen hebben de PvdA groot gemaakt. Tijdens de uitvaart klonk het “morgenrood “en natuurlijk “de internationale”. Op de foto staat Joop met zijn vrouw An, Peter Bollen en Max Donk toen hij een penning kreeg voor zijn 60 jarig lidmaatschap. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.