Versterken van de Doesburgse economie!

De economische situatie en de vooruitzichten zijn niet gunstig. Dat is geen reden om de deken over het hoofd te trekken en te wachten tot het ergste voorbij is. Juist nu wordt het verschil gemaakt wie, als de economie weer aantrekt, tot bloei komt, en wie blijft aansukkelen. Alle economen zijn het er over eens: een crisis bestrijd je met een afgewogen stimuleringsbeleid! Daarom willen we investeren in drie aandachtgebieden:

a. Een vitale binnenstad met regiofunctie
De binnenstad heeft nog steeds de potentie om een regiofunctie te vervullen. Met een actiever gemeentelijk beleid is het mogelijk de binnenstad meer uitstraling te geven, bij voorbeeld met een helder thema. Het wordt zaak dat Doesburg weer mensen aantrekt en dat de Doesburgers niet meer naar andere plaatsen gaan om hun inkopen te doen. Er moet nu geïnvesteerd worden in de binnenstad op de volgende manieren:

• Winkelleegstand tegengaan door in samenspraak met de verhuurders een Doesburgse aanpak te ontwikkelen
• Startkredieten of “ingroeiregelingen” samen met de verhuurders, voor beginnende ondernemers
• Eén loket en snelle dienstverlening voor ondernemers
• Actief op zoek naar ondernemerstalent en starters
• Betere inrichting en aankleding van de binnenstad; autovrij vanaf 11 uur!
• Meer gratis parkeerplaatsen

b. Toerisme verder bevorderen
Onze mooie stad is iets om trots op te zijn, maar is ook een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. De oude binnenstad, het culturele aanbod en de goede bereikbaarheid zijn sterke punten voor een levendig toerisme in Doesburg.. Maar er kan meer. De bekendheid van Doesburg kan beter. Het aanbod van activiteiten kan vergroot worden. Daarom inzetten op:

• Actieve stadspromotie
• Herinrichting binnenstad met een autoluw beleid
• De Doesburgse mosterd moet blijven als icoon van de stad
• Aantrekkelijk wandel- en verblijfsgebied op in ieder geval de lage linie
• Doesburg museumstad? Doesburg heeft de potentie om vele leuke musea aan te trekken die passen in het thema van de Hanzestad. Een bezoek aan Doesburg krijgt een extra beleving, als men de keuze heeft uit een ruim aantal leuke kleine musea.

c. Nieuwe bedrijvigheid aantrekken
De economie van Doesburg heeft nog een extra impuls nodig. De best presterende sector in Nederland is momenteel de ”innovatieve en duurzame economie”. Nieuwe techniek en diensten, zijn big business. Doesburg heeft een toplocatie voor deze nieuwe bedrijven; de Koppelweg! Met herinrichting en een actief beleid biedt deze locatie aan het water een realistische en haalbare extra impuls voor de Doesburgse economie.