7 februari 2013

Blijvende bezorgdheid Bij Presikhaaf

Presikhaaf verandert in hoog tempo! Dat kost veel geld en levert een onzekere situatie op voor de mensen die daar werken. De veranderingen zijn nodig en gelukkig schiet de huidige regering te hulp om die veranderingen succesvoller te maken. Maar de zorg blijft; mensen met een handicap kunnen hun baan verliezen, de gemeenten moeten extra bij betalen, ander aangesloten gemeenten dreigen af te haken waardoor het nog duurder gaat worden. De gemeente Doesburg loopt erg veel risico’s. PvdA wil duidelijke garanties dat mensen niet beschadigd worden en dat de kosten niet uit de klauwen lopen. De Doesburgs wethouder moet hiervoor zijn invloed aanwenden via zijn zetel in het bestuur van Presikhaaf Bedrijven.

Om de situatie goed te begrijpen, moeten we misschien eerst een aantal zaken goed uitleggen. Presikhaaf is de social werkplaats voor de regio in eigendom van de aangesloten gemeenten zoals; Arnhem, Duiven, Rheden, Overbetuwe, Doesburg en nog een paar. Daardoor betalen de gemeenten de tegenvallers en krijgen meevallers, maar die zijn er niet zoveel geweest. De mensen die dusdanig gehandicapt zijn dat ze in aanmerking komen voor plaatsing bij Presikhaaf (geïndiceerden) worden vanuit de betreffende gemeente voorgedragen en komen eerst op een wachtlijst. Vervolgens krijgen ze bij plaatsing een tijdelijk contract (vroeger was dat meteen een vast contract). Presikhaaf moet al enige jaren zijn beleid aanpassen. Dat betekend dat ze SW medewerkers zoveel mogelijk moeten plaatsen bij bedrijven. Dat is te weinig gebeurt, omdat Presikhaaf liever de mensen in de eigen bedrijven plaatste en omdat et lastig bleek voldoende ondernemers bereid te vinden, tentijde van crisis SW-ers in dienst te nemen. Nu moet het roer echt om en worden er in kort tijdsbestek grove maatregelen uitgevoerd, mddels een zogenaamd transitieplan. Grove plannen maken spaanders, tijdelijke contracten van SW-ers worden geen vaste contracten meer, gebouwen worden ver onder de boekwaarde verkocht (miloenen verlies), de begeleiders en ambtenaren moeten eruit (kost ook miljoenen) en men weet nog niet zeker of de SW-ers ook geplaatst kunnen worden. Gelukkig blijft er beschut werken voor de groep SW-ers die echt niet plaatsbaar zijn. Maar voor de meeste is de toekomst onzekerder geworden. De nieuwe regering heeft onder invloed van de PvdA er gelukkig voor gezorgd dat de kans op plaatsing bij bedrijven, vel groter is geworden. De vorige regering (CDA, VVD) daar niet aan.

Nu is het zaak de veranderingen goed door te voeren, zonder dat er te veel spaanders vallen. De PvdA accepteerd geen gedwongen ontslagen en wil dat SW-ers die nu een tijdelijk contract hebben niet thuis komen te zitten. Die boodschap is meegegeven aan de wethouder Willem Bouman.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Binnenkort meer nieuws over dit onderwerp!