We hebben nog meer goede plannen

• Realiseren Ravelijn 2 (wonen voor ouderen) en stimuleren van dit soort initiatieven
• Buurtacademie moet blijven! Dit is een voorziening die we in de toekomst erg hard nodig hebben voor een goed zorgbeleid en voor sociale activering
• Verplaatsen van de werf naar Den Helder! waar hij ook een regiofunctie kan hebben.
• Jongerencentrum 0313 moet blijven! Niet alleen voor leuke activiteiten, maar ook voor sociale activering van jongeren
• Sterke scholen die het passend onderwijs goed kunnen oppakken
• Action! Deze heeft in de afgelopen periode zich niet in Doesburg mogen vestigen. PvdA Doesburg blijft alert op de mogelijkheden een Action hierheen te halen.