Investeren in duurzaamheid!

De PvdA vindt dat we ons maximaal moeten inzetten voor een duurzame en groene samenleving. Aan onze idealen zijn wij verplicht om de natuur niet te offeren voor korte termijngewin. Dat is voor de PvdA een heldere prioriteit.

De PvdA wil in samenwerking met de Provincie de bestaande subsidieregeling voor het isoleren van huizen ook voor huurwoningen en bedrijven openstellen. Waar mogelijk stoppen burger en de gemeente gezamenlijk geld in een pot waaruit geleend kan worden.
We willen ook dat het mogelijk is voor bewoners van huurwoningen om zelf te investeren in het verduurzamen van hun woning. Het grootste deel van het subsidiebedrag mag op WERK zitten.

De PvdA ziet kansen om op een deel van de Doesburgse daken, zowel bij particulieren als bij instellingen en bedrijven in 2015 zonnepanelen en zonneboilers te plaatsen. De PvdA wil dat er een subsidieregeling komt voor daken om deze vol te leggen met zonnepanelen of er groene daken van te maken. Burgerinitiatieven op dit gebied verdienen alle steun.

Concrete actiepunten:
• Actief beleid op na-isolatie van woningen. Ook in samenwerking met particuliere eigenaren
• Meer mogelijkheden voor particulieren om zonnecollectoren te plaatsen
• Meer mensen op de fiets, minder met de auto. Voorrang voor fietsen op ingewikkelde kruisingen. Meer fietspaden, fietsen onderdeel maken van inburgeringcursussen. Kortom en goed fietsenbeleid.
• Betere verbinding in het openbaar vervoer!
• Meer ‘milieu’ in woningbouwprojecten, zoals warmteterugwinning en CO2-neutraal bouwen en wonen
• Beter beheer van gemeente energie. Uitbreiding van LED verlichting op straat.
• Buurtenergie, met gebruik van restenergie van bv Ubbink en IJzergieterij.