1 mei 2016

Wisseling van raadsleden

Eerder heeft Yvonne Irving tijdelijk haar raadslidschap overgedragen aan Nynke de Jong. Afgelopen maand heeft zij besloten om haar ontslag in te dienen bij de gemeente. In de gemeenteraad van april heeft de raad afscheid genomen van Yvonne en is Nynke als raadslid geïnstalleerd. In de bijlage vinden jullie de ontslagbrief van Yvonne en tevens de brief van Nynke.

02 Ontslagbrief Yvonne Irving

Brief Nynke de Jong