2 januari 2014

Verkiezingsprogramma

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

PvdA Doesburg staat voor de waarden die u van ons gewend bent:

• solidariteit, met goed sociaal vangnet voor diegenen die het echt nodig hebben,
• rechtvaardig minimabeleid met zelfredzaamheid als doel,
• bevorderen van werkgelegenheid,
• betaalbaar wonen,
• de beste voorzieningen voor (basis-) onderwijs.

Doesburg staat voor een aantal belangrijke opgaven anno 2014: behouden van een goede zorg en samenleving, verwerken van de bezuinigingen, samenwerken met andere gemeenten en versterken van de economie van Doesburg. Het is tijd voor een degelijk bestuur die genuanceerde keuzes durft te maken en helder voor ogen heeft wat belangrijk is voor Doesburg en z’n inwoners. Goede zorg en zelfstandigheid is enkel te realiseren door samenwerking met andere gemeentes!

In de bijlage staat ons volledige verkiezingsprogramma.

20131226_Verkiezingsprogramma PvdA 2014(1)

20131228_Verkiezingsprogramma PvdA 2014_korte versie