29 mei 2017

Socialer beleid eigen bijdrage WMO

Afgelopen raadsvergadering hebben we in samenwerking met de andere linkse partijen een motie aangenomen voor een aanpassing van het beleid van het eigen risico. Wethouder Bollen heeft in mei met betrekking tot het beleid voor de Eigen bijdrage een aantal alternatieven voorgesteld. In de commissie hebben wij al gepleit voor het in stand houden van een eigen bijdrage en de voorkeur te hebben voor een variant die met name de middeninkomens ontziet. De minima wordt hierin al ontzien door maatregelen vanuit het Rijk (Van Rijn).

Het onderwerp van de eigen bijdrage voor de WMO gaat in feite over zorgen over zorg. In enkele gevallen zijn er mensen die hun zorg stoppen omdat ze die niet kunnen betalen. Dat baart ons zorgen. Maar evenzo zorgelijk is het feit dat er heel veel mensen wel de WMO zorg nemen, zoals hulpmiddelen huishoudelijke hulp en begeleiding om hun huishouden te kunnen voeren, en pijnlijk hun inkomen zien verdwijnen. Het zal je maar overkomen dat je je hele leven hard gewerkt hebt en vervolgens samen van een klein pensioentje wilt genieten. Je wordt ouder krijgt allerlei zorg kosten en als laatste ook de eigen bijdrage voor de WMO. Dan heb je misschien wel een formeel inkomen dat boven het minimum ligt, maar komt je besteedbaar inkomen, door de zorgkosten wel onder het minimum. Ongezond en daardoor te weinig geld. Dat klinkt toch wel erg om Hollands. Gelukkig is in ons landje er voor gezorgd dat de minima hun eigen bijdrage laag gezet heeft. Dat heeft de staatssecretaris van Rijn goed bijgesteld per 1 januari van dit jaar. Maar die groep daar net boven heeft hij overgelaten aan gemeentelijk beleid. De PvdA Doesburg vindt dat we die ruimte moeten pakken en wat moeten doen voor mensen met een modaal inkomen, die door stapeling van zorgkosten onder een minimum van besteedbaar inkomen komen te zitten. Als we dat niet doen zullen in de toekomst steeds meer mensen zorg gaan mijden. Dat lijdt in een later stadium tot extra kosten voor de gemeente, duurdere zorg. Dat probleem lossen we niet op met een verbeterde hardheidsclausule , hoe belangrijk die ook kan zijn in schrijnende gevallen. Zorgmijding lossen we alleen op door te zorgen dat mensen in hun besteedbaar inkomen niet onder het minimum zakken.

We zijn daarom blij dat de motie van de SP door onder andere onze steun een meerderheid vond.