3 juli 2013

Rust en samenwerking is beter.

Er is veel onrust rondom de zorg (WMO) heden te dagen. Er gaat veel veranderen en de gemeente worden gezien als de grote kunstenaars die veranderingen en bezuinigingen tegelijk kunnen uitvoeren. Er worden vele taken van het rijk naar gemeenten overgeheveld. Nu is het wel zo dat het rijk niet de benodigde maatwerk kan leveren en dat is wel nodig. Dat is niet alleen prettig voor degen die zorg nodig hebben, maar blijkt ook veel kosten gunstiger te kunnen worden uitgevoerd. Er is te veel standaard zorg. Iedereen kent wel de situatie dat hun ouders naar een verzorgingshuis gingen en ineens een kant en klare lunch voorgeschoteld kregen. Maar ze konden prima hun eigen brood smeren, waarom mochten ze dat ineens niet meer doen? Standaardisatie! Gelukkig zijn we al weer een stap verder en blijven mensen zo lang mogelijk thuis, met ondersteuning. Maatwerkondersteuning! De gemeenten moet beter in staat worden geacht om die maatwerkondersteuning voor iedereen die zorg nodig heeft te organiseren. Doe wat je zelf kunt en wat niet lukt wordt ondersteund.
Als wethouder heb ik met de thuiszorg organisaties afspraken gemaakt om de huishoudelijke hulp ongewijzigd te houden voor 2014. Daar staat dan tegenover dat ze geen collectieve gedwongen ontslagen doen bij de “Doesburgse” medewerkers. Tevens kan dan in samenwerking nieuwe werkwijzen worden gezocht en breder naar de zorg worden gekeken. We hebben de tijd om de goede vernieuwing te vinden. De thuiszorgorganisatie staan hier positief tegenover.
Peter Bollen, Wethouder in Doesburg