15 oktober 2013

Resultaat enquete winkeliers

Voor een vitale binnenstad moet het voor ondernemers mogelijk zijn om hun winkel op culturele zondag te openen. Hier is ook animo voor. Dit blijkt uit de enquête die door PvdA Doesburg is gehouden onder de Doesburgse winkeliers.

De leegstand in de binnenstad het is de laatste tijd het onderwerp van gesprek. PvdA Doesburg wilde graag uit eerste hand van de Doesburgse winkelier weten wat hun mening is ten opzicht van dit onderwerp. Via deze weg brengt PvdA Doesburg u graag op de hoogte
van de resultaten van de enquête.

Volgens de winkeliers is bereikbaarheid van de winkels belangrijk voor een vitale binnenstad. De meerderheid (67%) van de gemeten winkeliers ziet daarom niets in het op meerdere dagen afsluiten van de drie hoofdwegen van de binnenstad. De meerderheid van de gemeten winkeliers (78%) denkt het aantal klanten zal toenemen wanneer er een blauwe zone wordt toegepast achter de AH. Dit is in overeenstemming met het resultaat van een eerdere enquête, uitgevoerd door DOV. Daarentegen wordt er ook aangegeven dat betaald parkeren niet het probleem is maar juist het onderbreken van het winkelen door een tijdsdruk. Een blauwe zone lost dit niet op omdat de dit het probleem van maar tijdelijk (2 uur) mogen parkeren niet op lost.

Van winkeliers die gereageerd hebben geeft (61%) aan niet tot 21:00 uur open te zijn op koopavond. Zij willen pas tot 21:00 uur open blijven wanneer alle winkels hierin meegaan. Een seizoensgebonden koopavond is volgens de winkelier nog niet haalbaar omdat dit verwarrend is naar de klanten toe. Een koopzondag in combinatie met een culturele zondag valt wel te combineren volgens de winkeliers.

Van de deelnemende winkeliers geeft ongeveer de helft aan (55%) lid te zijn van DOV. De verdeeldheid onder de winkeliers is groot dus de beleidskaders moet door de politiek gemaakt worden. Voor de standpunten van PvdA Doesburg zie de volgende link:

De resultaten van de enquête zijn te vinden in de bijlage.

PvdA bedankt de winkeliers voor hun inbreng. Hiermee gaan wij in het college en de gemeenteraad aan de slag voor het realiseren van een nog vitaler binnenstad.

Resultaten enquete winkeliers_PvdA