18 februari 2014

PvdA: Werk voor jongeren!

Wij vinden 0313 de plek waar alle jongeren van Doesburg op z’n minst 1x geweest moeten zijn. 0313 moet uitgroeien tot een jongerencentrum voor vermaak maar ook om te leren. Daarnaast hebben we een bloeiend verenigingsleven maar dit is, om financiële redenen, niet voor elke jongere weggelegd. Deze jongeren willen de gelegenheid bieden toch mee te doen. Een gericht armoedebeleid op jongeren dus.

Een stageplek vinden is lastig. Wij streven naar een stagebank bij de buurtacademie waar jongeren en bedrijven elkaar kunnen vinden. Wij moeten het bedrijfsleven ervan blijven overtuigen dat het creëren van een stageplaats (leer- of maatschappelijke stage) goed is voor het bedrijf en het behouden van de jeugd in Doesburg, dit geldt ook voor de gemeente. Het openbaar vervoer houden ook wij scherp in de gaten. Er is veel verbeterd (nachtbus en verbinding Dieren). Maar bijvoorbeeld de aansluiting tussen de treinen daar kan nog een hoop verbeterd worden. En tja, en een drive-in bij de Mac.. daar dromen wij ook wel eens van maar dat zal toch echt een droom blijven.

Enkele concrete plannen:

PvdA vind het erg belangrijk dat jongeren kunnen werken. Er is helaas een grote werkeloosheid onder jongeren. Wie zonder werk komt te zitten kan minder ervaring opbouwen die relevant is voor zijn of haar verder toekomst. Daarom werkt de PvdA aan een aantal concrete punten om die helpen:

. De gemeente moet een jongerencoach in stellen. Deze zorgt dat jongeren beter kunnen, maar ook dat jongeren die daar moeite mee hebben begeleid worden bij de werkgever. In samenwerking met de jongerenwerkers op 0313.

. Speciale aandacht voor kwetsbare jongeren; ondersteun ze met loonsubsidie en goede begeleiding. De werkgevers kunnen deze jongeren met een lagere salaris aanstellen, de gemeente vult aan.

. Zorg voor meer stageplaatsen bijvoorbeeld door als gemeente een fonds in te stellen waardoor werkgevers extra stageplaatsen creëren. Combineer deze met een poule voor jongeren zodat ze roulerend de verschillende stages kunnen ervaren en ook een kansrijke studiekeuze kunnen maken.

. Jongerenvouchers; voor werkgevers die tijdelijk extra jongeren in dienst willen nemen. Geef jongeren minstens 6 maandag werkervaring.

. Tegengaan van discriminatie; het komt helaas nog steeds voor dat migrantenjongeren gediscrimineerd worden bij stageplekken en het vinden van werk. Een website waar slechte en goede voorbeelden kunnen worden gemeld zal zeker helpen.

Jeugdwerkeloosheid heeft een concrete aanpak nodig.

PvdA: Houd jeugd, zorg en werk in sociale handen.