2 maart 2015

PvdA helpt de plusbus!

Eindelijk is er de gehoopte uitkomst! Een lange discussie over het mogen rijden op de Plusbus Doesburg met een WW uitkering is tot een goed einde gekomen! Een inwoner van Doesburg wilde in 2014 vrijwilligerswerk doen op de Plusbus van Doesburg. Het UWV, die de uitkering verstrekt, gaf daar geen toestemming voor. Ook op aandringen mijnerzijds als wethouder bleef het UWV Arnhem volharden in een “nee”. Zij gaven daarmee gehoor aan de landelijke regel van het UWV, die het rijden op lokale vrijwilligersbussen voor de zorg ziet als verdringing. Iedereen vond dit een doorgeschoten stelling. Het is erg goed dat er geen broodroof van de taxibedrijven mag plaatsvinden. Maar het is ook duidelijk dat de ritten die Plusbus maakt niet realiseerbaar zijn wanneer deze tegen een normaal taxitarief zouden worden gedaan. Dat kunnen vele mensen niet betalen. Het is dus geen verdringing maar een goede aanvullende op de taxi, met name voor mensen met een kleine portemonnee.

In de zomer is onze PvdA minister Lodewijk Asscher er zich tegenaan gaan bemoeien. Hij heeft gepleit voor een verruiming van de regels en met succes. Na de nodige discussie met het UWV is er nu een duidelijk standpunt geformuleerd over wanneer vrijwilligerswerk wel en niet tot verdringing van arbeidsplaatsen leidt. Hij is dus een gids in deze lastige discussie!

Voor Doesburg is het een uitkomst. Het UWV heeft de betreffende Doesburger gemeld dat hij nu wel met behoud van uitkering zijn nuttige taak voor de Doesburgse bevolking kan uitvoeren.
PvdA maakt het verschil; lokaal en landelijk!

Peter Bollen
Wethouder PvdA in Doesburg.