21 december 2015

PvdA en VVD zorgen voor extra (kerst)waardering Doesburgse pleegouders

De afgelopen maanden hebben de PvdA en VVD aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Werving van nieuwe pleegouders en waardering zijn daarbij belangrijke elementen. In het kader van waardering zijn afgelopen maandag de 6 Doesburgse pleegouders verrast met een kerstpakket.

Voor de werving is samen met de Doesburgse pleegouders en de Rotary op de kerstmarkt pleegzorg onder de aandacht gebracht, wat ertoe heeft geleid dat diverse mensen nader geïnformeerd willen worden. Hiervoor wordt in februari een informatiebijeenkomst georganiseerd.

PvdA en VVD zijn ook van mening dat pleegouders net zoals mantelzorgers een compliment en waardering verdienen. De gemeente onderschrijft dit en heeft dit initiatief ondersteund. Zo werd het mogelijk gemaakt dat de 6 Doesburgse pleeggezinnen verrast werden met een kerstpakket.