4 november 2013

PvdA bezoekt voedselbank Doesburg

voedselbank

De PvdA fractie Doesburg is op werkbezoek geweest bij de voedselbank. Via diverse kanalen hoorden wij dat het aantal gebruikers van de voedsel bank behoorlijk is gestegen sinds ons laatste bezoek 3 jaar geleden, van 16 naar 40 pakketten. Doesburg heeft een uitgiftepunt waar 1x per week pakketten worden uitgedeeld. We werden hartelijk ontvangen door een medewerker, die 1x in de week naar Doesburg komt met de voedsel pakketten. Deze pakketten worden in Arnhem samengesteld, daar is het distributiecentrum. In elk pakket zit een gevarieerd aanbod van verse groente ,vlees, zuivel en brood.

Helaas is het aanbod van voedsel en producten vanuit groothandel en supermarkten, sinds het begin van de crisis drastisch terug gelopen. Hierdoor kan de voedselbank lang niet altijd een gevarieerd vol krat aan de afnemers aanbieden. Tegelijkertijd is de vraag naar pakketen toegenomen, de vorige keer dat wij de voedselbank bezochten waren het nog 16 pakketten, nu 40. Overigens is er een strenge selectie, je krijgt niet zomaar een voedselpakket. Deze stijging hadden wij destijds ook voorspeld gezien de crisis toen net vorm begon te krijgen. Ook de samenstelling van de afnemers is geheel anders geworden. Waren het destijds nog voornamelijk mensen met een uitkering die in de schuldsanering zitten, zijn het nu veel kleine zelfstandigen die hun bedrijf ter zielen hebben zien gaan of gescheiden mensen die door de verkoop van hun woning en/of bedrijf in de schulden zitten. Vaak zijn dit ook gezinnen met kinderen. Al met al een zeer gemengd gezelschap.

Het college van B&W Doesburg heeft de laatste jaren weinig aandacht geschonken aan de voedselbank. “Bij een goed sociaal beleid is een voedselbank niet nodig”, was de redenatie. Helaas is de praktijk anders en blijkt een voedselbank zeer hart nodig te zijn. Als PvdA gaan we de voedselbank ondersteunen:

1. We gaan Doesburgse winkeliers en supermarkten uitnodigen hun niet verkoopbare producten beschikbaar te stellen
2. We gaan de nieuwe wethouder Peter Bollen, vragen de voedselbanken te steunen.

Als PvdA vinden we het belangrijk dat mensen die echt hulp nodig hebben ondersteuning krijgen, maar tevens is he belangrijk dat er in Nederland minder voedsel wordt weggegooid. De voedselbank is dus een uitstekend initiatief en verdiend alle steun. Voor meer informatie over de voedselbank kunt u terecht op www.voedselbankarnhem.nl