11 december 2013

PvdA: Bestrijden armoede heeft prioriteit!

In het kabinet is een harde discussie gevoerd tussen de coalitie partijen om ten tijde van economische crisis en zware bezuinigen toch een armoede beleid te voeren. Staatssecretaris Jetta Kleinsma (PvdA) heeft er in oktober persoonlijk voor gezorgd dat er extra geld naar de gemeenten gaat om een impuls te geven aan het armoede beleid. Ze heeft respectievelijke voor 2013, 2014 en 2015 bedragen gereserveerd om daarmee de gemeentes de gelegenheid te geven wat extra’s te doen. En dat is hard nodig ook, want het aantal mensen dat onder de armoede grens leeft loopt hard op in Nederland. Er zijn wel degelijke mensen de het slachtoffer worden van recessie en bezuinigingen!

De PvdA Doesburg heeft de handschoen opgepakt. Op ons verzoek heeft wethouder Peter Bollen (PvdA) een plan voor 2013 gemaakt. Het extra geld armoede beleid, wordt besteed aan:

1. Ondersteuning van de voedselbank,
In Doesburg is er in korte tijd sinds de opening van het filiaal in Doesburg, het aantal gegroeid naar 40 pakketten per week. Een duidelijk signaal dat de armoede stijgt! De voedselbank hanteert strenge toelatingsnormen.
2. Oprichting van de St. Leergeld voor Doesburg,
In de gemeenten om ons heen zijn er sinds kort afdelingen van de St. Leergeld. Zij zorgen er voor dat ouders de boeken en de schoolreisjes van hun kinderen kunnen betalen. Ook hier zijn strenge normen om in aanmerking te komen. Nu komt er ook in Doesburg ook een afdeling St.Leergeld. Er heeft zich een bestuur gevormd die dat gaat oppakken.

De PvdA Doesburg is blij met dit resultaat, dat tegen de verdrukking in van de landelijke bezuinigingen is behaald. We vragen dan ook aan onze wethouder Peter Bollen te beginnen met plannen te maken voor een goed armoede beleid 2014. We hopen natuurlijk dat het beleid kan worden voortgezet na de verkiezingen in maart.