Door Nynke de Jong op 15 maart 2014

Pact van de Arbeid

Op 15 maart ondertekenden 16 lijsttrekkers van de PvdA Achterhoek en Liemers in aanwezigheid van onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, het Pact van de Arbeid

WERK is onze topprioriteit. We zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid. Werk geeft bestaanszekerheid via inkomen. Maar het is zoveel meer dan dat. Werk geeft je de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen. Werk geeft zelfvertrouwen en stelt je in staat waardevolle sociale contacten op te doen. Werk laat je meedoen in de samenleving. Teveel mensen in onze gemeenten hebben de afgelopen jaren hun baan verloren als gevolg van de economische crisis. De PvdA afdelingen willen met het Pact van de Arbeid een vuist maken voor de werkgelegenheid in onze gemeenten. De werkgelegenheid in de Achterhoek en Liemers moet (minstens) weer op het niveau komen van voor de crisis (2009).

In het Pact van de Arbeid spreken we daarom voor de Achterhoek en Liemers de ambitie uit om in de periode 2014-2018 (tenminste) 6000 werkzoekenden weer aan een baan te helpen.

Maatregelen Pact van de Arbeid: werk maken van werk!

De doelstelling van het Pact van de Arbeid moet worden vertaald in de coalitieprogramma’s

2014-2018. Daarin staan tenminste de volgende afspraken:

– Overheid en ondernemers schouder aan schouder: gemeenten en ondernemersverenigingen gaan een contract aan waarin afspraken zijn opgenomen over:

1) optimale werkgeversdienstverlening (deregulering en ondernemersloket),
2) stimuleren groei en innovatie (oa. innovatie-vouchers),
3) het lokale commitment van de ondernemers aan de werkgelegenheidsdoelstelling.

– De gemeenten geven het goede voorbeeld: en staan garant voor uitvoering van de afspraken uit het landelijke Sociaal Akkoord om in de periode 2014-2018 in de Achterhoek en Liemers ruim 1100 mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

– Sociaal aanbesteden wordt de norm: gemeenten maken in hun aanbestedingsbeleid meer ruimte voor lokale ondernemers en nemen daarin de eis op dat er werkplekken beschikbaar gesteld moeten worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

– De sociale ondernemer heeft een streepje voor: wij geven extra steun aan (startende) sociale ondernemers en introduceren een jaarlijkse prijs aan de sociale ondernemer van het jaar om consumenten te stimuleren producten bewust aan te schaffen bij sociale ondernemers

– Terughalen van werk: ondernemers die banen terughalen naar Nederland krijgen
loonkostensubsidie bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

Dat is goed voor de ondernemer en goed voor de maatschappij.