22 oktober 2013

Open brief aan het Doesburgs burgerinitiatief

Het merendeel van de politieke partijen in Doesburg wil dat er een gezamenlijke visie komt op de toekomst van de zorg in Doesburg. Dat laten GroenLinks, VVD, PvdA, Stadspartij en D66 weten in een open brief. CDA en SP ontbreken als ondertekenaars van de brief.

De ondertekenaars van de open brief onderkennen het toekomstige probleem van vergrijzing en de bijkomende zorg in zorgbehoefte. ‘De urgentie ervan vraagt om oplossingen met een breed draagvlak. Ondanks de komende gemeenteraadsverkiezingen is het voor de toekomst van een zorgzame Doesburgse samenleving belangrijk niet te verzanden in partijpolitieke discussies’, aldus de opstellers van de brief die verder aangeven te willen werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in Doesburg.

De volledige brief staat in de bijlage.

Open brief aan het Doesburgs Burgerinitiatief