16 september 2014

Niet vergeten waarom we veranderen

Er zijn veel mensen die zich zorgen maken over of het allemaal wel goed gaat op 1 januari 2015. Dit is begrijpelijk, want met veranderingen worden de zaken waar je nu op kunt vertrouwen, weer onzeker. “Kan ik er wel op vertrouwen dat het onder de verantwoordelijkheid van de gemeente goed zal gaan?”, vragen velen zich af. Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken, maar de gemeente Doesburg zorgt in ieder geval voor een aantal waarborgen. Alle afspraken die mensen in 2014 hebben, gelden ook in 2015. Er wordt van niemand iets afgepakt op 1 januari 2015! Vervolgens worden veranderingen altijd eerst met burgers besproken. Mensen moeten vooral zelf regie kunnen voeren over de zorg die ze wensen te ontvangen.

De veranderingen zullen er met name op gericht zijn om de zorg goed te laten aansluiten op de specifieke wensen van mensen en zal dicht in de buurt georganiseerd worden. Zorg en welzijn moeten zo dichtbij mogelijk bij elkaar te vinden zijn.

Maar laten we niet vergeten waarom er veranderingen komen. Laat me een aantal punten noemen. Als we niet veranderen:

• zal de eenzaamheid verder sterk toenemen! De zorg en aandacht die er echt nodig is kan niet enkel via dure beroepskrachten. We moeten al die mensen, die mantelzorg en vrijwilligerswerk doen, ondersteunen en zo gericht de eenzaamheid aanpakken.
• blijven de beslissingen over zorg ergens in een vreemd kantoor genomen worden op basis van regeltjes, vaak niet passend of snel genoeg! Met deze verandering willen we de keuzes dicht bij huis brengen.
• blijft de jeugdzorg langs elkaar heen werken en uit overmacht onnodige uithuisplaatsingen doen! De gemeente is de enige partij die de coördinatie op orde kan krijgen en 1 plan per gezin kan organiseren voor alle onderwerpen.

Als PvdA Doesburg zijn we erg gemotiveerd om de verbeteringen in Doesburg vorm te geven en de zorg goed en zo dicht mogelijk bij de mensen zelf te brengen. Niet de regels en budgetten moeten het uitgangspunt zijn maar de mens, gewoon thuis en in zijn/haar buurt! Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de waarden van goed “noaberschap”, worden opgepakt en van moderne netwerken worden voorzien.

Peter Bollen

Wethouder Sociaal Domein, Doesburg