Jubilarissen PvdA Doesburg gehuldigd.

25 januari 2019

Tijdens de ledenvergadering op 17 januari is stilgestaan bij de jubilea van acht leden. Afdelingsvoorzitter Max Donk verbond in zijn toespraak de kroonlidmaatschappen (van zilver, 25 jaar, tot witgoud, 55 jaar) aan memorabele perioden in de PvdA-geschiedenis, zoals het tijdperk Den Uyl en de roerige wao-crisis in de vroege jaren negentig. “Mooi te zien hoe jullie in roerige tijden besloten lid te worden van onze partij en dat ook zo veel jaren bleven.” 

Van de acht jubilarissen waren er drie aanwezig bij de geanimeerde ledenvergadering in de Buurtacademie. Dat waren Wim Derksen (oud-wethouder en voorzitter, 55 jaar lid), Ina Timmer oud raadslid (50 jaar lid) en de huidige voorzitter , oud raadslid ,Max Donk (30 jaar lid), die werd toegesproken door bestuurslid Yvonne Irving-Schrader. Het drietal kreeg een bos (rode) bloemen mee naar huis. De overige jubilarissen zullen nog persoonlijk een attentie ontvangen. 

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, wordt traditiegetrouw nog door het landelijk partijbureau van de PvdA stilgestaan bij jubilea.