13 mei 2013

Installatie nieuwe wethouders

Gisteravond was de installatie van wethouder Bollen (PvdA) en Mulder (VVD).
9 stemmen voor, 3 tegen en 2 blanco stemmen. Zowel SP als het CDA hadden bezwaar tegen een vierde wethouder en 4000 extra kosten. Er waren 2 partijen met 2 zetels nodig voor een meerderheid, het is logisch dat elke partij aan het college wil deelnemen. Er komt de komende 10 maanden nog veel op ons af nog voor de verkiezingen worden overheidstaken overgedragen aan de gemeenten. We moeten daar nog veel maatwerk verrichten. De werklast verdelen onder 4 wethouders is dan geen overbodige luxe, er is minder inwerktijd nodig en daardoor kunnen er snel meters gemaakt worden.