13 februari 2015

Goede zorg en werkgelegenheid

Het is de gemeente Doesburg gelukt de extra rijksgelden (beschikbaar gesteld door staatssecretaris Van Rijn) binnen te halen. Dat konden de gemeenten enkel met een goed plan waar de verbetering van de zorg gepaard gaat met het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.

In Doesburg hebben we dat aangepakt met de zogenaamde “algemene voorziening”. Iedereen kan een beroep doen op huishoudelijke zorg. Er wordt dan gekeken wat men echt geregeld wilt hebben en wat ze zelf kunnen organiseren met mantelzorg en vrijwilligers. De gemeente vult vervolgens aan met wat er nodig is. Iemand met een hoog inkomen betaalt een eigen bijdrage en iemand met een minimum inkomen krijgt de voorziening waarbij er nauwelijks kosten gemaakt hoeven worden. De sterke schouders dragen meer, eerlijk is eerlijk.

Maar er is meer, want PvdA Doesburg vindt van het groot belang dat de thuiszorgmedewerkers gewoon een betaalde baan houden, tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en het liefst bij hun huidige werkgever. Het Doesburgse plan zorgt ervoor dat zoveel mogelijk thuiszorgmedewerkers gewoon in dienst kunnen blijven.

In deze moeilijk tijden van bezuinigen weet de PvdA op landelijk en op plaatselijk niveau het op te nemen voor behoud van werkgelegenheid en het doorvoeren van noodzakelijke fundamentele vernieuwingen. Geen enkele partij weet dat te bereiken. Op zo’n moment ben ik trots op mijn partij! Laat ze maar schrijven in de media, ik weet wel beter!

Peter Bollen
Wethouder Sociaal Domein Doesburg