21 november 2014

Eindelijk wat zekerheid!

Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf heeft besloten om alle tijdelijke contracten voor mensen met een SW-indicatie om te zetten naar vaste contracten. Daarmee wordt eindelijk rust en zekerheid gegeven voor enkele honderden SW´ers, die afhankelijk zijn van een aangepaste werksituatie.

Het heeft wel een hele tijd geduurd om zover te komen. Al ruim 5 jaar geleden werd besloten dat tijdelijke contracten van SW´ers niet altijd om te zetten naar vaste contracten. Tijdelijke contracten? dat is raar! Het gaat hier toch om mensen met een handicap, vastgesteld met een SW-indicatie. Die hebben jaren op een wachtlijst gestaan en dan eindelijk een plaats gekregen in een speciaal daarvoor in het leven geroepen sociale werkplaats? Hoezo een tijdelijk contract? Hoezo niet omzetten naar vaste contracten en vervolgens ook nog naar huis sturen!! Zo ga je niet met mensen om. Ik vind het tegenstrijdig en moreel niet correct. Als deze mensen op een normale manier op de arbeidsmarkt hadden kunnen functioneren, hadden ze geen SW-indicatie hoeven hebben.

Destijds, toen we nog in de oppositie zaten, hebben we als PvdA fractie op internet een handtekeningenactie opgestart tegen het niet omzetten van tijdelijke contracten. Het effect daarvan op de besluitvorming bij Presikhaaf was zeer gering. Nu als wethouder en daarmee lid van het Algemeen Bestuur, was er wel invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Dit was nog steeds lastig want de meeste gemeenten kozen voor de optie dat enkel de contracten van de meeste zwakken (beschut werken) mochten worden omgezet. Pas toen bleek dat het voor de gemeente gunstiger zou uitvallen in de bekostiging van het rijk (Jetta Klijnsma, erg bedankt) gingen ze om en waren ze bevattelijk voor het morele appèl wat er op ze gedaan werd.

Al die tijd hebben de betrokken SW´ers, zo’n 400, waarvan 18 uit Doesburg, in onzekerheid geleefd.
Daar is gelukkig een einde aan gekomen.