24 april 2014

Coalitiebesprekingen gaan verder in andere samenstelling

Gedurende de coalitiebesprekingen van hedenavond zijn de Stadspartij Doesburg, VVD en PvdA tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende vertrouwen was om verder met D66 in gesprek te zijn.

Stadspartij Doesburg, VVD en PvdA gaan gezamenlijk verder met het vormen van een coalitie. De verkennende gesprekken hiervoor zullen op zeer korte termijn plaatsvinden.

Namens Stadspartij Doesburg, PvdA en VVD,

David van Sommeren
Peter Bollen
Ellen Mulder