13 januari 2014

Blog van Peter Bollen: Nieuwe Armoede!

Ten tijde van economische crisis ontstaat er nieuwe armoede. Niet alleen komen er meer mensen bij die onder de armoedegrens komen te leven, maar er ontstaan ook nieuwe vormen van armoede.

De groep mensen die onder de armoedegrens komen is behoorlijk gestegen, ook in Doesburg. Dat is te zien aan het aantal mensen die een beroep doen op de bijstand. Dat zijn niet alleen mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. Steeds meer mensen verliezen hun vaste baan. Met de wil om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, nemen ze tijdelijk arbeid aan vaak onder het niveau van hun mogelijkheden. Ik vind dat zeer te respecteren, ze weigeren op de kosten van de samenleving te leven en willen graag bijdragen aan deze samenleving. Petje af! Maar er zitten ook nadelen aan deze gang van zaken. Het is erg lastig om vervolgens weer in een vaste en stabiele baan terecht te komen is gebleken. De tijdelijke contracten zijn er vooral om de schommelingen in de werkdruk bij de werkgevers op te vangen en vaak niet een voorportaal voor vaste arbeid. Daarmee ontstaat er een steeds grotere groep mensen die het moet hebben van de tijdelijke arbeid en daartussen steeds met groter periodes zonder werk zitten. Als gevolg daarvan verspelen velen hun recht op de WW en komen in de bijstand terecht. Ze raken onvrijwillig gevangen in de flexibele arbeid!

Er is ook armoede onder de vele mensen die als zelfstandige onderneming (zzp) in hun inkomen proberen te voorzien. Steeds meer mensen kiezen deze vorm van leven en voor hun inkomen. Er zijn er gelukkig ook die dat goed lukt en een mooi inkomen weten te bemachtigen. Dat zijn meestal de mensen die daar vrijwillig voor kiezen. Maar vele mensen proberen het zzp’er schap omdat ze ontslagen zijn en er weinig kans is op een baan in hun vakgebied. Ze zijn onvrijwillige zzp’ers. Als dan de inkomsten door de crisis ook weg blijven, wordt het toch na verloop van tijd een lastige situatie. Allerlei zekerheden van de vaste baan zijn weggevallen. Vaak is er geld geleend om het hoofd boven water te houden.

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn terug te vinden bij de mensen die echt onder de armoede grens terecht komen. 80% van de mensen met een uitkering heeft een schuldenproblematiek. Bij velen is die schuld ontstaan bij hun pogingen het hoofd boven water te houden en niet omdat ze te veel geld uitgaven.

Als gemeente proberen we deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen, want zij hebben het echt nodig! Ik heb als PvdA wethouder een nieuwe verordening voor schulddienstverlening aan de gemeenteraad mogen voorleggen. Ja inderdaad, schulddienstverlening en niet enkel schuldsanering. Iedereen krijgt ondersteuning en begeleiding om in de toekomst zo goed mogelijk met zijn geld om te gaan en herhaling te voorkomen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) heeft tegen de verdrukking in, geld vrijgemaakt voor armoede beleid en de gemeenten extra geld gegeven ook nog voor 2013. In Doesburg hebben we als PvdA ervoor gezorgd dat dat geld niet naar de algemene ontwikkelingen is gegaan en direct in 2013 is besteed. Er is een gedeelte gegaan naar de voedselbank Arnhem die een uitgiftepunt in Doesburg heeft. Ze hebben strenge toelatingsnormen, maar desondanks is de uitgifte in Doesburg in korte tijd meer dan verdubbeld.

Verder heb ik met dat geld het initiatief genomen om St. leergeld Doesburg eo te laten oprichten. Zij ondersteunen gezinnen die niet de schoolmiddelen (boeken, pc’s, enz.) of de schoolreisjes, kunnen betalen voor hun kinderen. Ook hier strenge toelatingsnormen, want het geld is bedoeld voor mensen die echt op of onder de armoede grens leven. We hebben drie goede bestuursleden gevonden die in de komende maanden deze afdeling van St. Leergeld gaan organiseren.

Ik ben blij dat we als PvdA zo concreet wat kunnen doen aan de bestrijding van armoede. Een duidelijk lijn van landelijk beleid wat lokaal wordt opgepakt en concreet gemaakt. Zonder de PvdA in de regering was dit extra armoede beleid er niet geweest en zonder de PvdA in het college van Doesburg was deze concrete ondersteuning er ook niet geweest.

Met vriendelijk groet,
Peter Bollen