27 september 2016

Bijeenkomst over de arbeidsmarkt van de toekomst met Jetta Klijnsma en John Kerstens

Zaterdag 1 oktober organiseert de PvdA een bijeenkomst met Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens over de arbeidsmarkt van de toekomst. Ondernemers, werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en de vakbeweging kunnen tijdens deze bijeenkomst hun kennis delen over de kansen en mogelijkheden van de inclusieve arbeidsmarkt. De bijeenkomst is van 13.00 – 18.00 uur, In de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem. Iedereen die mee wil doen is welkom, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is daarom verplicht en kan via fractie@pvdagelderland.nl.

Op zaterdagmiddag 1 oktober gaan we aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst: de inclusieve arbeidsmarkt. Samen aan het werk met de mogelijkheden van de Participatiewet. Op zoek naar goede voorbeelden, knelpunten en oplossingen. Samen kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Want de arbeidsmarkt van de toekomst is een arbeidsmarkt voor iedereen. 

‘De belangrijkste doelstelling van de bijeenkomst is het uitwisselen van informatie’, aldus Maarten van den Bos, fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeente Lingewaard en woordvoerder namens de werkgroep die zich in de regio Arnhem bezighoudt met de arbeidsmarkt. ‘We brengen veel mensen bij elkaar om te praten over wat er in de regio beter zou kunnen. Dan denken we onder meer aan het aan het werk helpen van zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het creëren van beschutte werkplekken. Die zijn er in de regio nog onvoldoende, daarover publiceerden we eerder al een manifest. Er zijn veel vragen over deze thema’s, wij willen op die vragen gezamenlijk een antwoord vinden’.
Juist daarom biedt het programma veel ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van goede voorbeelden. Het programma:

13.00: Inleiding door dagvoorzitter Roeland Kreeft. Interviews met betrokkenen.
Richard Duppen (Avabel), Rob Wieten (Activerend werk regio Arnhem), Guido Jansen (Presikhaaf Bedrijven).
13.30: Reactie door Jetta Kleinsma, Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
14.30: ‘Inspiratietafels’. Aan zeven tafels discussie over voorbeelden, knelpunten en mogelijkheden. Met onder meer onderwijsspecialisten, het Werkgevers Service Punt, ondernemers, de vakbeweging.
15.30: Bespreken resultaten. Welke nieuwe ideeën zijn er geboren? Wat geven we mee aan de landelijke en lokale politiek. Gesprek met John Kerstens (Tweede Kamer); Peter Bollen (wethouder Doesburg) en Richard Duppen (Avabel).
16.00: Netwerkborrel: verder praten over conclusies en aanbevelingen.
18.00: Afsluiting