15 oktober 2017

Goede bereikbaarheid van ondergrondse containers, ook voor de wijken.

De PvdA heeft de wethouder vragen gesteld over de locatie van de ondergrondse containers buiten de binnenstad. De gehandicaptenraad maar ook vele burgers hebben verontrust gereageerd op het minimale aantal containers dat buiten de binnenstad wordt geplaatst. De verhoudingen zijn totaal zoek. 25 containers in de binnenstad en 24 in de wijken (waarvan 4 in Beinum), en een nieuwe stadswerf “Den Helder” voor ons allen. Dit betekent dat veel mensen een lange weg moeten afleggen naar een container. Wij vinden dit onacceptabel! De meeste gemeenten die ook dit systeem hebben, hanteren een afstand van 75 tot 125 meter. Wij hebben altijd gevraagd naar maximaal 150 meter. In de binnenstad wordt hier redelijk aan voldaan. De wethouder gaf geen duidelijk antwoord, hij draaide er zelfs omheen. Op de vraag hoe het dan moet voor mensen met een beperking of ouderen gaf hij als antwoord dat ze hun buren maar moeten inschakelen. Dat gaat ons een grote stap te ver. Als gemeente mag je vragen aan de burger om elkaar te helpen, maar de gemeente mag er nooit vanuit gaan dat men elkaar helpt. We willen graag zo lang mogelijk thuis wonen en zelfredzaamheid van burgers vinden we erg belangrijk. Dan moet de gemeente de burger daar in ondersteunen. Ook is het overigens heel normaal dat je eerst met de burger en wijkraden in overleg gaat over dit soort ingrijpende veranderingen. Toen jaren geleden de 3 bakken werden ingevoerd is de voorlichting ook erg slecht geweest. De wethouder betreurde dat achteraf, blijkbaar heeft hij daar niet van geleerd. De PvdA zal er alles aan doen om meer ondergrondse containers te laten plaatsen buiten de binnenstad zodat in heel Doesburg een realistische loopafstand ( +/- 150 meter) gewaarborgd is. Wij roepen alle politieke partijen op hierbij aan te sluiten zodat we laten zien dat we er zijn voor alle Doesburgers en niet alleen voor de binnenstad.