Verkiezingen

We hebben er voor gekozen om voor de zittingsperiode 2018-2022 met GroenLinks 1 fractie te vormen in de raad van Doesburg. Dat betekent dat we met 1 lijst PvdA-GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen. De samenwerking biedt de mogelijkheid een sterker progressief sociaal en duurzaam geluid te laten horen en krachtiger invloed uit te oefenen. Met de samenwerking zouden we nu drie zetels in de Doesburgse raad van 15 zetels hebben. Dat is evenveel als de twee grootste partijen in Doesburg. De samenwerking PvdA-GroenLinks is dus meteen een factor van belang in de Doesburgse politiek. De ledenvergadering PvdA (het hoogste orgaan in de afdeling) heeft bijna unaniem akkoord gegeven. Bij GroenLinks overigens ook. We hebben in deze samenwerking al een paar zaken op een rij gezet waar we het over eens zijn: