PvdA Doesburg zet zich in voor belangen van alle Doesburgers

De komende jaren staat Doesburg voor grote opgaven. Taken van de overheid gaan met een forse korting van het budget naar de gemeenten. Doesburg is te klein om deze taken geheel zelf uit te voeren. We zorgen dat de mensen die het echt nodig, voldoende bescherming krijgen door de juiste keuzes te maken. Keuzes die pijnlijk kunnen zijn. Wij kunnen ons hier boos over maken, maar daar schieten we niets mee op. Liever stropen wij de mouwen op, zoals u van PvdA’ers gewend bent. Gaan we aan de slag.


“College Tour” met Sharon Dijksma in Gasthuiskerk Doesburg

9 februari 2017

Locatie: Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg Datum: woensdag 22 februari 2016, 20.00 – 21.30 uur. Zaal open om 19.30 uur. De nummer vier van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, Sharon Dijksma, is te gast in de Gasthuiskerk op woensdag 22 februari 2017. Zij wordt geïnterviewd over actuele, persoonlijke en politieke zaken.

lees verder »

PvdA regio Arnhem wil actie rond sociale werkvoorziening

21 december 2016

Er is grote onrust ontstaan rond sociaal werkbedrijf Presikhaaf Bedrijven. Ingegeven door jaarlijks oplopende tekorten en de invoering van de Participatiewet zijn de tien gemeenten die in Presikhaaf samenwerken twee jaar geleden begonnen met een traject om dit bedrijf om te vormen tot een toekomstbestendige en innovatieve werkomgeving voor mensen met een afstand tot de

lees verder »

Bijeenkomst over de arbeidsmarkt van de toekomst met Jetta Klijnsma en John Kerstens

27 september 2016

Zaterdag 1 oktober organiseert de PvdA een bijeenkomst met Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens over de arbeidsmarkt van de toekomst. Ondernemers, werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en de vakbeweging kunnen tijdens deze bijeenkomst hun kennis delen over de kansen

lees verder »

Dag van de Arbeid

1 mei 2016

Op zaterdag heeft de afdeling ter ere van de dag van de arbeid haar leden rode tulpen gebracht en een gezellige borrel georganiseerd. Op zondag heeft een groep leden uit Doesburg een bezoek gebracht aan het Festival van de arbeid in Utrecht dat in het teken stond van 70 jaar PvdA. We kijken terug op

lees verder »

Wisseling van raadsleden

1 mei 2016

Eerder heeft Yvonne Irving tijdelijk haar raadslidschap overgedragen aan Nynke de Jong. Afgelopen maand heeft zij besloten om haar ontslag in te dienen bij de gemeente. In de gemeenteraad van april heeft de raad afscheid genomen van Yvonne en is Nynke als raadslid geïnstalleerd. In de bijlage vinden jullie de ontslagbrief van Yvonne en tevens

lees verder »

PvdA en VVD zorgen voor extra (kerst)waardering Doesburgse pleegouders

21 december 2015

De afgelopen maanden hebben de PvdA en VVD aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Werving van nieuwe pleegouders en waardering zijn daarbij belangrijke elementen. In het kader van waardering zijn afgelopen maandag de 6 Doesburgse pleegouders verrast met een kerstpakket. Voor de werving is samen met de Doesburgse pleegouders en de Rotary op de

lees verder »

PvdA en VVD vragen aandacht voor pleegzorg

23 oktober 2015

In de rondvraag van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen van 6 oktober hebben de PvdA en VVD aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Om meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen hebben de beide fracties de afgelopen maanden nauw samengewerkt en met een aantal pleegouders en ondersteuning van Lindenhout een werkgroep opgericht. De doelen van

lees verder »

PvdA vraagt om actief benaderen COA voor noodopvang

13 september 2015

Gisteravond in commissie MO de wethouder gevraagd of hij al actief actie heeft ondernomen of Doesburg noodopvang kan bieden voor vluchtelingen. Ook of Doesburg extra asielzoekers met een verblijfsvergunning kan opvangen om zo de doorstroming in AZC te bevorderen. De wethouder heeft al enige actie ondernomen richting beleid ambtenaren om te kijken waar mogelijkheden zijn.

lees verder »

1 mei: Dag van de Arbeid

1 mei 2015

Wij wensen u een fijne dag van de arbeid! Eerlijk werk voor iedereen! Bekijk deze video op YouTube: PvdA viert 1 mei Namens fractie en bestuur. PvdA Doesburg

lees verder »

Reactie ‘Durfhaven’

16 april 2015

PvdA Doesburg is niet negatief maar teleurgesteld dat de plannen voor invulling van de loods, die zijn gemaakt in 2014, niet gehaald zijn. Toen was het ook crisis! Had men dit niet kunnen voorzien? Geen nieuwe bedrijven voor Doesburg maar verplaatsing! Dat was niet zoals we het ons hadden voorgesteld. Onze vraag vanavond was dan

lees verder »