PvdA Doesburg zet zich in voor belangen van alle Doesburgers

De komende jaren staat Doesburg voor grote opgaven. Taken van de overheid gaan met een forse korting van het budget naar de gemeenten. Doesburg is te klein om deze taken geheel zelf uit te voeren. We zorgen dat de mensen die het echt nodig, voldoende bescherming krijgen door de juiste keuzes te maken. Keuzes die pijnlijk kunnen zijn. Wij kunnen ons hier boos over maken, maar daar schieten we niets mee op. Liever stropen wij de mouwen op, zoals u van PvdA’ers gewend bent. Gaan we aan de slag.


Goede bereikbaarheid van ondergrondse containers, ook voor de wijken.

15 oktober 2017

De PvdA heeft de wethouder vragen gesteld over de locatie van de ondergrondse containers buiten de binnenstad. De gehandicaptenraad maar ook vele burgers hebben verontrust gereageerd op het minimale aantal containers dat buiten de binnenstad wordt geplaatst. De verhoudingen zijn totaal zoek. 25 containers in de binnenstad en 24 in de wijken (waarvan 4 in

lees verder »

PvdA-GroenLinks: samen sterker

4 september 2017

We hebben er voor gekozen om voor de zittingsperiode 2018-2022 met GroenLinks 1 fractie te vormen in de raad van Doesburg. Dat betekent dat we met 1 lijst PvdA-GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen. De samenwerking biedt de mogelijkheid een sterker progressief sociaal en duurzaam geluid te laten horen en krachtiger invloed uit te oefenen.

lees verder »

Young Leaders gezocht

21 juli 2017

Heb je een idee?? Meld je aan voor Young Leaders Doesburg. Heb jij een idee hoe iets beter kan? Wil je meer betrokken worden bij de lokale politiek of input leveren aan de lokale politiek? Of wilde je altijd al een keer een plan uitwerken? Dan zoeken we jou! De gemeenteraad van Doesburg zoekt enthousiaste

lees verder »

Socialer beleid eigen bijdrage WMO

29 mei 2017

Afgelopen raadsvergadering hebben we in samenwerking met de andere linkse partijen een motie aangenomen voor een aanpassing van het beleid van het eigen risico. Wethouder Bollen heeft in mei met betrekking tot het beleid voor de Eigen bijdrage een aantal alternatieven voorgesteld. In de commissie hebben wij al gepleit voor het in stand houden van

lees verder »

“College Tour” met Sharon Dijksma in Gasthuiskerk Doesburg

9 februari 2017

Locatie: Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg Datum: woensdag 22 februari 2016, 20.00 – 21.30 uur. Zaal open om 19.30 uur. De nummer vier van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, Sharon Dijksma, is te gast in de Gasthuiskerk op woensdag 22 februari 2017. Zij wordt geïnterviewd over actuele, persoonlijke en politieke zaken.

lees verder »

PvdA regio Arnhem wil actie rond sociale werkvoorziening

21 december 2016

Er is grote onrust ontstaan rond sociaal werkbedrijf Presikhaaf Bedrijven. Ingegeven door jaarlijks oplopende tekorten en de invoering van de Participatiewet zijn de tien gemeenten die in Presikhaaf samenwerken twee jaar geleden begonnen met een traject om dit bedrijf om te vormen tot een toekomstbestendige en innovatieve werkomgeving voor mensen met een afstand tot de

lees verder »

Bijeenkomst over de arbeidsmarkt van de toekomst met Jetta Klijnsma en John Kerstens

27 september 2016

Zaterdag 1 oktober organiseert de PvdA een bijeenkomst met Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Tweede Kamerlid John Kerstens over de arbeidsmarkt van de toekomst. Ondernemers, werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, vertegenwoordigers van sociale diensten, het werkgeversservicepunt, lokale en provinciale politici en de vakbeweging kunnen tijdens deze bijeenkomst hun kennis delen over de kansen

lees verder »

Dag van de Arbeid

1 mei 2016

Op zaterdag heeft de afdeling ter ere van de dag van de arbeid haar leden rode tulpen gebracht en een gezellige borrel georganiseerd. Op zondag heeft een groep leden uit Doesburg een bezoek gebracht aan het Festival van de arbeid in Utrecht dat in het teken stond van 70 jaar PvdA. We kijken terug op

lees verder »

Wisseling van raadsleden

1 mei 2016

Eerder heeft Yvonne Irving tijdelijk haar raadslidschap overgedragen aan Nynke de Jong. Afgelopen maand heeft zij besloten om haar ontslag in te dienen bij de gemeente. In de gemeenteraad van april heeft de raad afscheid genomen van Yvonne en is Nynke als raadslid geïnstalleerd. In de bijlage vinden jullie de ontslagbrief van Yvonne en tevens

lees verder »

PvdA en VVD zorgen voor extra (kerst)waardering Doesburgse pleegouders

21 december 2015

De afgelopen maanden hebben de PvdA en VVD aandacht gevraagd voor de pleegzorg in Doesburg. Werving van nieuwe pleegouders en waardering zijn daarbij belangrijke elementen. In het kader van waardering zijn afgelopen maandag de 6 Doesburgse pleegouders verrast met een kerstpakket. Voor de werving is samen met de Doesburgse pleegouders en de Rotary op de

lees verder »